fredag 16. oktober 2015

INNKALLING TIL HØST FELLES-DUGNAD,___________ Lørdag 7. November 1100-1400

(med reservedag 14. November).

Arbeidsoppgaver:
- stenge og lufte vannanlegg og samle sammen slanger.
- forsterke kobling mellom Gjestebrygga og brygga til klubben.
- ny hengselbolt i kobling mellom brygger langs molo.
- rydding i klubbhus.
- ettersyn av anlegget, og forefallent vedlikehold.

Mvh
Reidar Frog
918 42 653