lørdag 15. juli 2017

Båtplasser for salg.

Brekstad Båtklubb har ledige båtplasser.
3 stk store plasser, 10 m.
2 stk mellomstore plasser, 8 m.
Innskuddspris stor: kr 25200,-
Innskuddspris mellom: kr 22500,-
I tillegg kommer årlig havneavgift og medlemskontingent.

Korttidsleie av ledige plasser til en månedspris på h.h.v.
Kr 1000, og 850,- 

Kontakt personer;
Stig Hovde, telf 91323688. stighovd@broadpark.no
Bjørn Glørstad, telf 90649265. bgloerst@online.no


Se også vår hjemmeside for mere informasjon.