Om


Gjeldende styre består av


Verv Varighet Valgt år Navn
Formann 2 år 2018 Geir Skogstad
Nestformann 2 år 2017 Bjørn Glørstad
Kasserer 2 år 2018 Åge Kotte
Styremedlem 2 år 2017 Arve Flatås
Styremedlem vara 2 år 2018 Tore Skogstad
Havnesjef 2 år 2018 Raymond Breivik
Havnekomite medlem 1 år 2018 Arne Borgund
Valgkomite leder 1 år 2018 Tom Christiansen
Valgkomite medlem 1 år 2018 Egil Helland
Revisor 2 år 2018 Jostein Høyseter
Revisor vara 2 år 2018 Arnt Joar Lien

7129 Brekstad
Ørland Sparebank
Konto:4290.05.06338
Orgnr:998057604


Ønsker du plass
på Gjestebrygge se www.brgjest.no

Velkommen til et hyggelig opphold på Brekstad Gjestebrygge
www.brgjest.no