Om

Gjeldende styre består av


Verv Varighet Valgt år Navn Merknad
Formann 2 år 2020 Geir Skogstad På valg i 2021
Nestformann 2 år 2020 Bjørn Glørstad På valg i 2022
Kasserer 2 år 2020 Stian Tyskø På valg i 2022
Styremedlem 2 år 2020 Åge Kotte På valg i 2021
Styre vara medlem 2 år 2020 Oddvar Pedersen På valg i 2021
Havnesjef 2 år 2019 Ole A Sørgård På valg i 2021
Havnekomité medlem 2 år 2020 Arve Pettersen På valg i 2022
Valgkomité leder 1 år 2019 Egil Hellan På valg i 2021
Valgkomité medlem 1 år 2019 Tom Christiansen På valg i 2021
Revisor 2 år 2020 Arnt Solem På valg i 2022
Revisor vara 2 år 2020 Arnt Joar Lien På valg i 2022

7129 Brekstad
Ørland Sparebank
Konto:4290.05.06338
Orgnr:998057604


Ønsker du plass
på Gjestebrygge se www.brgjest.no

Velkommen til et hyggelig opphold på Brekstad Gjestebrygge
www.brgjest.no