Styresammensetning

Gjeldende styre består av


VervVarighetValgt årNavn
Formann2 år2023Bjørn Glørstad
Nestformann2 år2022Ole A Sørgård
Kasserer2 år2022Stian Tyskø
Styremedlem2 år2022  Stein Maute
Styremedlem vara2 år2022Morten Aae
Havnesjef2 år2023Jan Arne Liland
Havnekomite medlem2 år2022Arve Pettersen
Valgkomite leder1 år2022Egil Hellan 
Valgkomite medlem1 år2022Tom Christiansen
Revisor2 år2022Arnt Solem
Revisor vara2 år2022Arnt Joar Lien

7129 Brekstad
Ørland Sparebank
Konto:4290.05.06338
Orgnr:998057604


Ønsker du plass
på Gjestebrygge se www.brgjest.no

Velkommen til et hyggelig opphold på Brekstad Gjestebrygge
www.brgjest.no