Ordensregler

Rev 02 16.06.2018

Ordensregler for Brekstad Båtklubb
1.      Hver andelseier er ansvarlig for å holde båtplassen vedkommende leier i orden og sørge for nødvendig vedlikehold av uteligger. Dette innbefatter at flytelementer er fri for skjell og tare / tang.
Dette gjelder uteligger på venstre side sett fra flytebrygge.
Tau og festeanordninger skal sikres og ikke la flyte i sjøen.
Innfestingen mellom uteligger og flytebrygge skal ettersees og hvis nødvendig skal festeanordning skiftes / repareres.
Klubben vil ta kostnadene med innkjøp av nødvendig materiell og om nødvendig koordinere dugnad hvis behov.

2.      Alle båter skal ha rykkdempende fortøyninger som skal være tilpasset båtens størrelse og vekt.
Det er ikke tillatt med fortøyning som krysser gangfelt på flytebryggene.
Hvis båtene ligger ute over vinteren så bør ekstra fortøyning vurderes og en god praksis vil være å sikre sin plass med et tauverk strukket over til neste uteligger mot nord/øst.

3.      Båter i anlegget må være forsikret og ligger for eiers regning og risiko.

4.      Fisk skal gjøres opp ute på sjøen så slipper vi å få båtene og anlegget tilgriset.

5.      Det er god folkeskikk å sikre en annens verdier og varsle båteieren hvis man ser at noe er galt. Du plikter å varsle havne sjef eller styret for båtklubben hvis du oppdager feil eller noe som kan sette anlegget i fare.

6.      Se om båten din ofte og ta gjerne en ekstra sjekk hvis det er uvær.

7.      Vis hensyn. Hold sakte fart inne i havna slik at man ikke lager bølger som vil være til irritasjon for andre.

8.      Eier med adgang til strømuttak er selv ansvarlig for all strømforbruk fra båtplassens stikkontakt. Strømkabler må være godkjent for utendørs bruk.
Stikkontakt bør alltid være låst.

Hvis vedlikeholdspliktene ikke følges opp av den enkelte vil båtklubbens medlem måtte betale en dugnadsavgift på Kr 100,- for hver medgått time.
Eventuell materiell til den enkeltes båtplass vil bli dekket av klubben.