Priser

Velkommen til hjemmesiden for Brekstad Båt Klubb på http://brekstadbåtklubb.no/.
Priser for 2018Kategori Innskuddspris Havneavgift Medlemskontingent
Liten 19800 1600 350
Mellom 6m 24500 1700 350
Mellom 8m 24500 1800 350
Stor 10m 27200 2000 350


Se vedtekter for medlemskapsforhold