onsdag 20. mars 2019

Båtplasser for salg 2019


Båtplasser for salg.

Brekstad Båtklubb har ledige båtplasser.
2 stk store plasser, 10 m.
4 stk mellomstore plasser, 8 m.
4 stk små plasser, 6 m.
Innskuddspris stor: kr 28200,-
Innskuddspris mellom: kr 25500,-
Innskuddspris små: kr 20800,-
I tillegg kommer årlig havneavgift og medlemskontingent.

Korttidsleie av ledige plasser til en månedspris på h.h.v.
Kr 1100, og 850,- 
Hvis ønskelig så er det også mulighet for strøm. Kr 2,- kw/t

Kontakt personer;
Bjørn Glørstad, telf 90649265. bgloerst@online.no

Se også vår hjemmeside www.brekstadbatklubb.no for mere informasjon.