onsdag 20. mars 2019

Båtplasser for salg 2020Båtplasser for salg.

Brekstad Båtklubb har ledige båtplasser.

1 stk store plass, 10 m utligger.

1 stk mellomstor plass, 6 m utligger.

3 stk små plasser, 6 m utligger.

Innskuddspris stor: kr 29200,-

Innskuddspris mellom: kr 25500,-

Innskuddspris liten: kr 21800,-

I tillegg kommer årlig havneavgift og medlemskontingent.

Korttidsleie av ledige plasser til en månedspris på h.h.v.
Kr 1000, og 850,- 
Hvis ønskelig så er det også mulighet for strøm. Kr 2,- kw/t

Kontakt personer;

Bjørn Glørstad, telf 90649265. bgloerst@online.no