lørdag 6. august 2022

Ny flytebrygge

 

Info til medlemmer.

Den nye flytebrygga er nå på plass og det er gjort et imponerende stykke dugnadsarbeide av klubbens medlemmer.

Det gjenstår nå å få på plass lys og strømsøylene. Kablene er trukket og det gjenstår å få koblet opp.

Grunnet ferietid og tilgang på elektriker så blir ikke strøm søylene koblet opp før i slutten av august.

Nye vannposter er montert og vann er nå tilgjengelig.

Godt jobba folkens.