fredag 24. september 2021

Båtplasser for salg 2024
 

Innskuddspris stor 10 meter: kr 33200,-

Innskuddspris mellomstor 8 meter: kr 29500,-

Innskuddspris mellomstor 6 meter: kr 28500,-

Innskuddspris liten: kr 24800,-

I tillegg kommer årlig havneavgift og medlemskontingent.Kontakt personer;

Bjørn Glørstad, telf 90649265. bgloerst@online.no