fredag 24. september 2021

Båtplasser for salg 2024
Brekstad Båtklubb har 2 mellomstore, 8 og 6 meter bommer og 4 små båtplasser, 6 meter bom for salg.

 

Innskuddspris stor: kr 32200,-

Innskuddspris mellom: kr 28500,-

Innskuddspris liten: kr 24800,-

I tillegg kommer årlig havneavgift og medlemskontingent.Kontakt personer;

Bjørn Glørstad, telf 90649265. bgloerst@online.no