fredag 24. september 2021

Båtplasser for salg 2021 / 2022
Brekstad Båtklubb har 2 små plasser for salg.

 

Innskuddspris stor: kr 30200,-

Innskuddspris mellom: kr 26500,-

Innskuddspris liten: kr 22800,-

I tillegg kommer årlig havneavgift og medlemskontingent.Kontakt personer;

Bjørn Glørstad, telf 90649265. bgloerst@online.no