onsdag 20. mars 2019

Båtplasser for salg 2021
Brekstad Båtklubb har 1 liten plass for salg.
Innskuddspris stor: kr 30200,-

Innskuddspris mellom: kr 26500,-

Innskuddspris liten: kr 22800,-

I tillegg kommer årlig havneavgift og medlemskontingent.Kontakt personer;

Bjørn Glørstad, telf 90649265. bgloerst@online.no