fredag 24. september 2021

Båtplasser for salg 2023
Brekstad Båtklubb har 4 små og 1 mellomstor plass for salg.

 

Innskuddspris stor: kr 31200,-

Innskuddspris mellom: kr 27500,-

Innskuddspris liten: kr 23800,-

I tillegg kommer årlig havneavgift og medlemskontingent.Kontakt personer;

Bjørn Glørstad, telf 90649265. bgloerst@online.no