mandag 13. april 2020

Båtplasser ledig for utleie 2021


Båtplasser ledig for kort og langtidsleie.

Noen ledige plasser for utleie sesongen 2021
Store båtplasser, 10 m utligger
1 stk liten båtplass 6 / 10m utligger
Båtplassene har tilgang til strømuttak.


Korttidsleie av ledige plasser til en månedspris på h.h.v.
Kr 1000, 850,- og 700,-
Hvis ønskelig så er det også mulighet for strøm. Kr 2,- kw/t

Kontakt personer;

Bjørn Glørstad, telf 90649265. bgloerst@online.no